Haber

İstanbul’da belirli yerler dışında denize girmek yasaktır.

İstanbul Valiliği, boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili aldığı kararları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uymama ve yasak alanlarda yüzme nedeniyle özellikle yaz sezonunda boğulma olaylarında artış olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Her vatandaşın can ve malını korumak ve istenmeyen olaylara engel olmak asli görevleri arasında yer almaktadır” denilerek, “Bu görevin yerine getirilmesinde ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin ilgililerle paylaşılması gerekmektedir. kamuoyuna duyurulur ve bu tedbirlere uyulmalıdır” dedi.

İSTANBUL’DA YASAKLANAN ORMANLARA GİRİŞ

Valilikten yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca, halkın sağlık ve esenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. toplumun, insanların can ve mal güvenliği ile vatandaşların tatil, spor veya dinlenme için sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.”

Buna göre, 12 Mart 2020 tarihinde kaymakamlıklarda kurulan Yüzme Alanları Komisyonlarının boğulma olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak denetimlerine yaz sezonunda da devam edeceği vurgulanan açıklamada, alınan kararlardan bazıları şöyle sıralandı:
“Komisyonlarca kıyı ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal tesisler açısından yeterli görülen ve can güvenliği açısından risk oluşturmayan yerler yüzme alanı ve plaj olarak belirlenir. Belirlenen yüzme alanları 22/14 sayılı Kanun’a tabidir. Limanlar Yönetmeliği, kıyıdan 200 metreye kadar olan deniz alanlarında yüzme uçlarını belirlemeye yetecek kadar Bu amaçla kullanılacak yüzer teçhizat ilgili makamlarca belirlenecek ve her yıl 1 Nisan ile 1 Nisan tarihleri ​​arasında eksiksiz olarak hazırlanacak ve korunacaktır. 15 Kasım Gemi ve deniz araçları belirlenen yüzme alanlarına giremeyecektir.Seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin gerekli olduğu durumlarda Liman Başkanlıkları yüzme alanı uçlarını değiştirmekle yetkili ve görevli olacaktır. “

Açıklamada, “Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatlıkla yararlanabileceği güvenlik, sağlık ve sosyal donatıların tesis edilmesi yerin tahsis edildiği belediye veya lisanslı tesis işletmecisi tarafından sağlanacak, imar, çevre ve kıyı kanunlarına aykırı hiçbir yapı ve tesisin yapılmayacağı vurgulanmıştır.”

Özel mülkiyete tabi olmayan plaj, yemekhane, otopark ve benzeri yerlerin açılması ve işletilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama şartına tabi olup, tesis onsuz işletilemez. uygun tahsis veya kiralama” denildi. yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ruhsatsız plaj tesisleri, yeme-içme yerleri, otopark ve benzeri yerler gibi yerlerin işletilemeyeceği, ruhsatsız açılan yerlerin ise kapatılacağı belirtildi.

KIYI ŞERİTİNDE HER 200 METREDE BİR CAN KURTARMA BULUNACAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün rekreasyon alanları, piknik alanları ve plajlarda toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetleyeceğine işaret edilen açıklamada, kaymakamlıklar ve valilikler tarafından önleyici tedbirlerin alınacağı belirtildi. yüzme döneminde kolluk kuvvetleri.

Açıklamada, motorlu ve motorsuz su sporları aktivitelerinden arındırılmış plajlarda her 200 metrede bir su sporları aktivitelerinde en az iki gümüş cankurtaran bulundurulmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. görevlendirilen cankurtaranların kriterlere uygun üniforma giymesi.

KARADENİZ İLE BULUNAN PLAJLARA UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLECEK

Yüzme alanı olarak belirlenen yerlere her türlü deniz taşıtının girilmesinin yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, yüzme alanları ile plaj yönetimi, yeme-içme yerleri ve otoparklar gibi yerlerin ayda iki kez denetimden geçirileceği ifade edildi. yüzme dönemi süresi içinde kaymakamlıklarca oluşturulan heyetler.

Açıklamada, “Özellikle Karadeniz kıyılarında kuraklık riski bulunan yerlere, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ‘akıntı çekmek’ ve ‘yüzmek tehlikelidir’ yazılı uyarı levhaları konulacak. Plaj ve Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasından yüzme alanı işletmecileri sorumludur.” terimler yer aldı.

Açıklamada, izinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunulmasının, işletme veya izin belgesinde belirtilen ilaç ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyetlerin yapılmasının, yeterlilik belgesi kapsamına girmeyen malzeme, araç ve işçi ile faaliyetin sona erdirilmesi, faaliyette bulunanların faaliyetten men edileceği ve idari para cezası ile cezalandırılacağı vurgulandı.

BELİRLİ YERLER DIŞINDA SU GİRİŞİ YASAKTIR

Açıklamada, halka açık ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile halka açık saat uygulamalarında boğulmaya karşı engelli bireyleri kapsayacak önlemlerin alınmasını sağlayacağına işaret edildi.

Açıklamada, İstanbul sınırları içinde belirlenen yerler dışında denize, kıyı ve kıyı şeritlerine, göllere, baraj göllerine, akarsulara, su kütlelerine ve benzeri yerlere girilmesinin yasak olduğu vurgulanarak, dışarıda yüzme ve yüzmenin yasak olduğu belirtildi. büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerince belirlenen alanlar tehlikeli ve yasak. Uygun yerlere pano, afiş ve uyarı levhalarının konulacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul’daki yüzme alanları ile ilgili detaylı bilgilerin Valiliğin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.

haber-golova.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu